Ortopodologia

Ortopodologia ( Tipus de plantilles)

És la part de la medicina que té per objecte la investigació, la prevenció, el coneixement, el tractament i rehabilitació de les malalties i anomalies del sistema múscul esquelètic del peu. Des de petits ja realitzem tractaments per a resoldre qualsevol incidència.
Efectes terapèutics:
1. Pal · liativa (alleujar)
2. Compensatòria (neutralitzar)
3. Correctiva (evitar)
4. Substitutiva (reemplaçar).
El tractament ortopodològic que realitzem al nostre Institut sempre és un tractament personalitzat per a cada persona.
El tractament depèn de:
1. Tipus de peu.
2. Tipus de calçat.
3. La patologia que presenti el pacient.
4. Tipus de treball.

El nostre èxit és LA PERSONALITZACIÓ DE TOTS ELS TRACTAMENTS ORTOPODOLÒGICS.

Tractaments ortopodològics:
Plantilles biomecàniques. A)
Plantilles posturales.b)
Tractaments per als dits (Silma) c)

A.PLANTILLeS BIOMECÀNIQUES

La plantilla biomecànica és un dels tractaments més utilitzats a l’Institut de Podologia Daniel Mayral, és una estructura que col · locada dins del calçat (ja sigui esportiu o de carrer, tant d’home com dona) i que intenta esmenar totes aquelles alteracions estructurals (tant òssia com muscular) del peu repercutint en la resta del cos.
Com realitzem les plantilles biomecàniques d’última generació?

Primer de tot farem l’estudi biomecànic del pacient, i per quin tipus d’activitat farem el tractament, perquè la biomecànica és diferent, si caminen, si portem talons, si corren, si fem futbol, ​​si fem paddel, … i com a esportistes que som, sempre ens a motivat la recerca en cada camp, aconseguint el millor tractament per a cada pacient.
Un cop tenim clar quin tipus de correcció necessita el nostre pacient procedirem a fer el motlle de la millor manera possible, per aconseguir els millors resultats.
Realitzem 3 tipus diferents per poder realitzar el tractament definitiu (motlles):
1. En descàrrega aplicant una descàrrega retrocapital fisiològica.
2. En descàrrega i amb el tipus de calçat que farà servir.
3. Amb càrrega (de peu) neutralitzando les articulacions amb sistema Làser. (Print LAB 2)

B. PLANTILLES POSTURALS
La plantilla postural és una palmilla d’uns 2 mm de gruix i amb un pes d’uns 10 gr (les més lleugeres que existeixen i que cap a qualsevol calçat), té uns elements que s’inclouen en la palmilla, en funció de les proves d’equilibri , de estabilometria i estudi informatitzat postural que li realitzem al pacient.
La forma d’actuació és a nivell de l’estimulació externa dels baropresores dèrmics que hi ha a la planta del peu que ens interessi estimular, i gràcies als reflexos posturals, aconseguirem canvis sobre l’eix vertical, i alhora sobre el pla transvers i horitzontal . No és tan important les deformitats estructurals del peu, sinó com ho modifiquem arran dels canvis posturals del nostre cos.

C. TRACTAMENT PELS DITS ORTESIS DE SILICONA (SILMA)
Què és la Silma ©?
La Silma és un tractament digital (amb Registre de Patents i Marques 3102) que surt de les paraules Silicona Mayral.
Va ser inventada pel Agustín Mayral Marquès 1973 i actualment la seguim utilitzant amb petites modificacions.
Consta de 3 elements: silicona líquida monocomponent, escuma de làtex i gasa de tubiton.
Indicacions de la Silma ©
1. Rehabilitador pre i post-quirúrgic.
2. Neurofibromes, neurinomes i neuroma de Morton.
3. Metatarsàlgia per subluxació o luxació.
4. Hiperextensió del 1r dit.
5. Supraductus i infraductus.
6. Protecció digital.
7. Substitució d’amputacions digitals.