Podologia Quirúrgica

Podologia Quirúrgica

La Podologia Quirúrgica, com el seu nom indica és la cirurgia que realitza el podòleg al peu. El nostre equip professional està especialitzat en realitzar intervencions quirúrgiques, sobretot de avantpeu, que és el lloc anatòmic més habitual on apareix dolor. Fem intervencions per solucionar tant les alteracions més senzilles com ungles encarnades o alteracions dèrmiques com les berrugues plantars, fins intervencions que necessiten un control més rigorós com les alteracions dels dits, com dits en urpa, alteracions de callositats plantars i els popularment coneguts galindons ( hallux valgus). Evidentment, el nostre equip quirúrgic realitza un control exhaustiu per evitar els possibles problemes que poden sorgir en qualsevol cirurgia. Una particularitat vital de la nostra cirurgia és la de realitzar una anestèsia que només afecti al lloc de la intervenció al peu, és a dir local. Normalment quan realitzem aquest tipus de cirurgia fem la sedació del pacient. L’èxit dels nostres resultats quirúrgics està tot en l’estudi funcional i biomecànic pre i postquirúrgic de cada pacient. Per aquest motiu cada persona necessita una tècnica en particular. Diem funcional, perquè a part d’obtenir un resultat estètic, vam aconseguir que el peu actuï correctament després de la cirurgia.